Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/11/2021  )

Quyết định số 86/QĐ-BDT ngày 04/11/2021 của Ban Dân tộc  về việc công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: