Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm kinh phí do nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết và tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021

Ngày 04/11/2021, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-BDT công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm kinh phí do nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết và tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021. Xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(04/11/2021)

Quyết định cắt giảm kinh phí do nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết và tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021(20/10/2021)

Quyết định căt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên từ thời điểm 16/6/2021 đến hết năm 2021(12/07/2021)

Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (bổ sung)(11/05/2021)

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ(05/03/2021)

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ(04/03/2021)

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 (19/01/2021)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn (05/01/2021)

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019(10/06/2020)

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2026(09/03/2020)