Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

( Cập nhật lúc: 15/11/2021  )

Ngày 15/11/2021 Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 88/QĐ-BDT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Xem và tải về tại đây: Quyết định số 88/QĐ-BDTbiểu công khai ./.

Tác giả: 
Nguồn: