Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Phát động đợt thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023"

Thực hiện Kế hoạch số: 680/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023". Ban Dân tộc phát động cụ thể như sau: Chi tiết theo tập tin đính kèm./.

Tác giả: 
Nguồn: