Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 14/12/2020, Ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 792/BDT- TTr&VP phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động

Xem tiếp