Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Ban Chi ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

       Triệu Thị Thu Phương

      Bí thư Chi bộ

2

        Bế Ngọc Thuấn

     Phó bí thư Chi bộ

3

        Lâm Thị Thủy

      Ủy viên

 

 
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: