Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin lãnh đạo

Lãnh đạo qua các thời kỳ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

  Bà Lý Thị Ba

  nguyên Trưởng ban

5/2005 - 5/2010

2

  Ông Triệu Văn Hồ

  nguyên Phó Trưởng ban

5/2005 - 3/2008

3

  Bà Hoàng Thị Thu

  nguyên Phó Trưởng ban

6/2010 - 9/2012

4

  Bà Chung Thị Biển

  nguyên Trưởng ban

6/2010 - 6/2015

      5   Ông Hoàng Nguyễn Việt   nguyên Phó Trưởng ban                     10/2012 - 6/2015

  

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: