Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Dân tộc cấp huyện, thị xã

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

Số bàn

Số di động

1

NôngThị Nữ

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Ngân Sơn

3.874.704

0985.610.724

nunt.ns@backan.gov.vn

2

La Văn Cầu

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND  huyện Ngân Sơn

3.874.262

0974.657.045

 

3

Trần Đức Trung Thiên

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Đồn

 

0348.814.257

 

4

Đàm Ngọc Kiên

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện Chợ Đồn

3.841.665

0888.198.282

kiendn.cd@backan.goc.vn

5

Đặng Phúc Thắng

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Ba Bể

 

0335.577.577 

 

6

La Thị Ngân

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện Ba Bể

 

988.428.854

 

7

Cà Văn Thưởng

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Pác Nặm

 

0912.919.456

 

8

Ma Thế Linh

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện Pác Nặm

 

0986.028.079 

 

9

Lê Thị Lan

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Na Rì

 

915.589.931

 

10

Lý Đức Xuân

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện Na Rì

3.886.500

01295.925.161

xuanld.nr@backan.gov.vn

11

Đàm Mạnh Cường

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông

 

0987.246.020

cuongdm.bt@backan.gov.vn

12

Đinh Thị Oanh

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND huyện Bạch Thông

 

0974.396.997

oanhdt.bt.@backan.gov.vn

13

Nông  Thị Thanh Nga

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố Bắc Kạn

3.878.539

0982.953.363

ngantt.tp@backan.gov.vn

14

Hà Quang Tuấn

Chuyên viên Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố Bắc Kạn

 

0869.695.895

tuanhq.tp@backan.gov.vn

15

Phan Đức Luận

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới

 

0988.777.277

luanpd.cm@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: