Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

      Ngày 29/7/2014, huyện Pác Nặm đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ma Văn Lả - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Chung Thị Biển - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

      Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, đồng bào các dân tộc huyện Pác Nặm luôn đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và ượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả năm 2013 đạt trên 20.300 tấn, tăng hơn 4.000 tấn so với năm 2009, bình quân lương thực đạt 640kg/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, từ 52,08% năm 2009, đến năm 2013 giảm còn 35,36%. Trong giai đoạn 2009 - 2011, huyện đã triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho gần 600 hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Tín dụng cho vay hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tính đến hết tháng 6/2014 là trên 200 tỷ đồng. Về xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc, tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia cấp Ủy của huyện là 92%, cấp xã là 94,46%. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên hầu hết có trình độ Cao đẳng, Đại học và trên Đại học, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác… Nhiều chính sách, chương trình, dự án được đầu tư có hiệu quả, làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận theo Đảng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

      Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, huyện Pác Nặm phấn đấu: Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, trên 90% hộ dân có điện sinh hoạt, 100% số hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 90% đồng bào được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách cử tuyển, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ma Văn Lả - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả của nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Pác Nặm trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tiếp theo các cấp Ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là các thôn, bản đặc biệt khó khăn; quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Pác Nặm phát huy tính tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ra sức thi đua, hăng hãi lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

 Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc được khen thưởng tại Đại hội

      Nhân dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân đã được huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 20 đại biểu là những điển hình tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2014./.

 

Tác giả:  Thu Cúc
Nguồn: