Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 29/7/2014, huyện Pác Nặm đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ma Văn Lả - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Chung Thị Biển - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 21/7, huyện Ngân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tham dự Đại hội có 101 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là Đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

Xem tiếp


Ngày 21/4/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Văn Chí - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký, ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014.

Xem tiếp


Ngày 11/3/2014, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014. Toàn văn như sau:

Xem tiếp