Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngân Sơn lần thứ II thành công tốt đẹp

      Ngày 21/7, huyện Ngân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tham dự Đại hội có 101 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là Đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

      Trong những năm qua, với nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân các dân tộc thiểu số trong toàn huyện Ngân Sơn, đời sống của người dân ngày càng nâng lên; tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và nâng cấp; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; nhận thức của nhân dân có những bước chuyển biến tiến bộ.

 Đồng chí Chu Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình công tác dân tộc nhiệm kỳ qua

      Nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Với tổng số vốn hơn 60 tỷ đồng từ nhiều chương trình, dự án, huyện đã triển khai xây dựng được trên 130 công trình giao thông, thuỷ lợi, điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế... và 04 dự án quy hoạch sắp xếp khu dân cư gồm: Khu dân cư thôn Lũng Viền, thôn Nà Cháo xã Cốc Đán; khu dân cư Khu nam Đèo Gió, thôn Cốc Xả - Thị trấn Nà Phặc, thôn Khuổi Coóc xã Thượng Quan. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được 105 nhà đại đoàn kết và 300 nhà theo Chương trình 167 của Chính phủ.

      Nhờ sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm đáng kể. Từ năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 40,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 12,43%; đến năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,01%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 08,95%.

      Công tác giáo dục tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 11/11 xã đã phổ cập giáo dục THCS, 01 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% đồng bào các dân tộc thiểu số được cấp thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có 8/11 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tuy nhiên, việc đầu tư kết cấu hạ tầng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình chủ yếu vẫn mang tính sản xuất nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

      Với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngân Sơn đã xác định một số nhiệm vụ chính trong thực hiện công tác dân tộc đến năm 2019 với mục tiêu chung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo bình quân 5%/năm; nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.

 Đ/c Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Văn Chí biểu dương những kết quả mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới cả hệ thống chính trị của huyện cần nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân; ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, làm tốt công tác giảm nghèo; phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí đề nghị cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục, không di cư tự do, không theo các tổ chức đạo trái phép, không buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, vũ khí. Đặc biệt, người dân cần có ý thức vươn lên xóa đói giảm nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

 Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc

      Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ 2009 - 2014. Đại hội đã tiến hành bầu 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2014./.

Tác giả:  Thu Trang
Nguồn: