Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ
BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Trưởng Ban: Triệu Thị Thu Phương
Điện thoại: 02093. 810.789
Email: phuongttt@backan.gov.vn