Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

        Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin chi tiết như sau: 

         I. Thời gian, địa điểm

        1. Thời gian

        - Buổi sáng: Từ 08 đến 11 giờ 30;

        - Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

        2. Địa điểm

        - Phòng tiếp dân, trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

        - Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

        II. Lịch tiếp

        1. Tiếp công dân thường xuyên

        - Trưởng Ban: Tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Trưởng Ban bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì ủy quyền cho Phó Trưởng ban tiếp thay;

        - Thanh tra & Văn phòng Ban: Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Trưởng ban vào các ngày làm việc trong tuần

        2. Tiếp công dân định kỳ

        - Trưởng Ban tiếp công dân vào các ngày thứ 2 đầu tháng, nếu ngày tiếp công dân trùng vào các ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ thì chuyển sang thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Trưởng ban bận công việc đột xuất thì ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban tiếp thay.

        3. Tiếp công dân đột xuất

        Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ, trong trường hợp cần thiết hoặc có nội dung phát sinh phức tạp, Trưởng ban thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Địa chỉ: Ban Dân tộc Bắc Kạn, tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.812.456

Email: bandantoc@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: