Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

      Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính

      Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

      - Gửi đến cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

      Số điện thoại: 0209.3812.456

      - Địa chỉ thư điện tử: bandantoc@backan.gov.vn

      - Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh: 02093.871.743

      - Gửi qua địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: