Skip Ribbon Commands
Skip to main content

852134

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • Những năm qua huyện Pác Nặm đã nỗ lực triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các cấp, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên thăm nắm đời sống của bà con, tháo gỡ những khó...Xem tiếp

  • Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách, thi đua phát triển kinh tế và giữ gìn, phát huy giá trị...Xem tiếp

  • Trong thời gian qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc...Xem tiếp

  • Cùng với đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo thì việc triển khai hiệu quả các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật...Xem tiếp

  • Sáng 28/3, tại UBND tỉnh, Đoàn thanh tra do đồng chí Y Thông- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định của Ủy ban Dân tộc về thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Bắc Kạn.Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Pác Nặm: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao

Những năm qua huyện Pác Nặm đã nỗ lực triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các cấp, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên thăm nắm đời sống của bà con, tháo gỡ những khó...

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách dân tộc ở Bắc Kạn

Trong thời gian qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc...

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...