Skip Ribbon Commands
Skip to main content

600708

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem tiếp

  • Ngày 16/9/2021 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025Xem tiếp

  • Địa chỉ tham dự cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vnXem tiếp

  • "Ông Lục Văn Vui ở thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, được người dân tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số..."Xem tiếp

  • "Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 được xác định thông qua tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG cùng với các chương trình, dự án và nguồn lực khác, nỗ lực phấn đấu đạt được các mục tiêu sau: Mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số...Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc...

Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Địa chỉ tham dự cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Tin chuyên ngành

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào...

"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân...

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...