Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1154082

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Trong các ngày 16, 20, 22 tháng 03 năm 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; các xã Nghiên Loan, Cổ Linh, huyện Pác Nặm bằng hình thức sân khấu hóa..."Xem tiếp

  • Ngày 21/3/2023, BCH Công đoàn Khóa V đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028Xem tiếp

  • Ngày 27/3, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn năm 2023Xem tiếp

  • Ngày 13/01/2023, Ban Dân tộc ban hành thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của đơn vị năm 2023.Xem tiếp

  • "Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023"Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI CƠ SỞ

"Trong các ngày 16, 20, 22 tháng 03 năm 2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; các xã Nghiên Loan, Cổ Linh, huyện Pác Nặm bằng hình thức sân khấu hóa..."

Gặp mặt đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn

Ngày 27/3, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn năm 2023

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...