Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1051264

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • Ngày chuyển đổi số quốc giaXem tiếp

  • Những năm qua, đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Xem tiếp

  • Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác dân tộc của huyện Pác Nặm được chú trọng triển khai. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện rõ nét; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,...Xem tiếp

  • Không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, đội ngũ những người có uy tín huyện Chợ Đồn còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào...Xem tiếp

  • Việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới chú trọng. Kết quả đạt được góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số...Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Ngày chuyển đổi số quốc gia

Công tác dân tộc ở Pác Nặm

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác dân tộc của huyện Pác Nặm được chú trọng triển khai. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện rõ nét; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,...

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...