Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm cắt giảm kinh phí do nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết và tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021

( Cập nhật lúc: 04/11/2021  )

Quyết định số 85/QĐ-BDT ngày 04/11/2021 công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm cắt giảm kinh phí do nhiệm vụ triển khai thực hiện không hết và tạm dừng không triển khai thực hiện năm 2021. Xem và tải về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(10/06/2020)

Quy chế chi tiêu nội bộ 2020(26/02/2020)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(10/01/2020)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (18/11/2013)

Quyết định phê duyệt chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn(20/05/2013)

Quyết định ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015(04/12/2012)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triến sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015(04/12/2012)

Quyết định về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015(28/12/2011)

Thông tư liên tich Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(16/12/2011)

Thông tư liên tich Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (16/12/2011)