Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia. Xem và tải về tại link sau:  https://dx.gov.vn.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số(12/05/2022)