Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa ban Dân vận Tỉnh ủy và ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch số 02-KHPH/DVTU-BDT ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa ban Dân vận Tỉnh ủy và ban Dân tộc tỉnh (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: