Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp Tuyên truyền về các chính sách Dân tộc trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

Chương trình phối hợp số 107/CTPH-BDT-DPT&TH Tuyên truyền về các chính sách Dân tộc trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn (Tải về tại đây)

Tác giả: 
Nguồn: