Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trúng tuyển lao động hợp đồng thử việc, vị trí nhân viên lái xe, bảo vệ, phục vụ tại Ban Dân tộc

Xem tiếp


Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xem tiếp


Ngày 23/3/2021 Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 212/KH-BDT thực hiện năm an toàn giao thông 2021

Xem tiếp


Ngày 23/3/2021, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 211/KH-BDT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

Xem tiếp

123