Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

( Cập nhật lúc: 24/09/2015  )

Xem và tải lên: tại đây

Tác giả:  Nông Văn Nguyên
Nguồn: 

Tin bài mới: