Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BÁO CÁO THỐNG KÊ
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2014.Số:10/BC - BDT28/02/2014Tải về
2Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014. Số: 45/BC - BDT26/06/2014Tải về
3Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 5 năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 6 năm 2014.Số: 29 /BC - BDT26/05/2014Tải về
4Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014Số: 13/BC - BDT13/03/2014Tải về
5Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014.Số:  57/BC - BDT30/07/2014Tải về
6Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 4 năm 2014, kế hoạch công tác dân tộc tháng 5 năm 2014.Số:  26 /BC - BDT22/04/2014Tải về
7Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 3, nhiệm vụ tháng 4 năm 2014.Số:  19/BC - BDT25/03/2014Tải về
8Báo cáo hoạt động công tác dân tộc tháng 01 năm 2014, kế hoạch công tác dân tộc tháng 02 năm 2014.Số:  06/BC - BDT27/01/2014Tải về
9Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.Số:  04/BC - BDT10/01/2014Tải về
10Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Dân tộc60/BC-UBDT13/06/2014Tải về
11 Về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 561/UBDT-VP13/06/2014Tải về