Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VỤ TUYÊN TRUYỀN, UBDT TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC TẠI HUYỆN BA BỂ

    Ngày 21/7, Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc Trung ương phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ba Bể mở lớp tập huấn về “xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Ảnh: Toàn cản Hội nghị tập huấn

     Tham gia lớp học có 90 học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các ban, ngành, đoàn thể, người làm công tác dân tộc của xã Phúc Lộc. Tại đây, các học viên đã được Vụ tuyên truyền - Uỷ bản dân tộc Trung ương truyền đạt các chính sách dân tộc như: Chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, một số nội dung cơ bản tuyên truyền đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xạ hội vùng đồng bào dân tộc ít người và miền núi từ năm 2021 – 2030; Quyết định tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với nguời có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Lãnh đạo Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

      Qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao nhận thức của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể nói riêng và các địa phương khác của tỉnh Bắc Kạn nói chung, tuyên truyền bà con thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

      Được biết, mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ có 51 thành viên trong Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt, trong đó Ban chỉ đạo gồm có 9 thành viên của Ban dân tộc tỉnh, UBND huyện Ba Bể và UBND xã Phúc Lộc, nhóm nòng cốt gồm có 51 thành viên của 17 thôn của xã Phúc Lộc, mỗi thôn có 3 thành viên./.

Tác giả:  Uý Thương
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nâng cao chất lượng của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135 (16/07/2020)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(16/07/2020)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(16/07/2020)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ(16/07/2020)

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021(16/07/2020)

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025(16/07/2020)

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(10/07/2020)

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ(30/06/2020)

Thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi(20/06/2020)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn(14/05/2020)