Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VỤ TUYÊN TRUYỀN, UBDT TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC TẠI HUYỆN BA BỂ

    Ngày 21/7, Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc Trung ương phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ba Bể mở lớp tập huấn về “xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Ảnh: Toàn cản Hội nghị tập huấn

     Tham gia lớp học có 90 học viên là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các ban, ngành, đoàn thể, người làm công tác dân tộc của xã Phúc Lộc. Tại đây, các học viên đã được Vụ tuyên truyền - Uỷ bản dân tộc Trung ương truyền đạt các chính sách dân tộc như: Chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, một số nội dung cơ bản tuyên truyền đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xạ hội vùng đồng bào dân tộc ít người và miền núi từ năm 2021 – 2030; Quyết định tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách đối với nguời có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Lãnh đạo Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

      Qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao nhận thức của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể nói riêng và các địa phương khác của tỉnh Bắc Kạn nói chung, tuyên truyền bà con thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

      Được biết, mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ có 51 thành viên trong Ban chỉ đạo và nhóm nòng cốt, trong đó Ban chỉ đạo gồm có 9 thành viên của Ban dân tộc tỉnh, UBND huyện Ba Bể và UBND xã Phúc Lộc, nhóm nòng cốt gồm có 51 thành viên của 17 thôn của xã Phúc Lộc, mỗi thôn có 3 thành viên./.

Tác giả:  Uý Thương
Nguồn: 

Tin bài mới:


ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(10/07/2020)

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ(30/06/2020)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn(14/05/2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh(11/05/2020)

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI(27/04/2020)

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN(01/04/2020)

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.(25/03/2020)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông(16/03/2020)

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(21/02/2020)

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai(19/02/2020)