Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

      Tối ngày 30/10/2020, tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền mô hình điểm Đề án“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2020.

      Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc