Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

      Năm 2020 với tổng kinh phí 3.175 triệu đồng để triển khai thực hiện đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh; ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

      Theo đó người có uy tín sẽ được các cấp thực hiện các chế độ chính sách như: Phổ biến, cung cấp thông tin; cấp phát báo; tập huấn bồi dưỡng kiến thức; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bộ ốm nằm điều trị tại bệnh viện; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn ho thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời; thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm…theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

      Tại cấp tỉnh, ngay đầu năm Ban Dân tộc tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh cấp phát báo Dân tộc và phát triển và Báo Bắc Kạn cho 1.306 người có uy tín trên địa bàn tỉnh, theo đó mỗi người có uy tín sẽ được cấp 01 tờ báo/số báo phát hành.

      Tại cấp huyện đến nay đã tổ chức các hoạt động như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt phổ biến, cung cấp thông tin và biểu dương người có uy tín; tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho người có uy tín, theo báo cáo của các huyện, thành phố đến hết ngày 30/01/2020 toàn tỉnh đã tặng 1.306 suất quà cho 1.306 người có uy tín, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng...

 

Người có uy tín nhận quà nhân dịp tết Nguyên đán 2020

      Trên cơ sở kinh phí được giao, trong thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín theo Kế hoạch. Qua đó kịp thời động viện, khích lệ, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc