Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

      Chiều ngày 06/02/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thu Hòa với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

      Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Chi bộ, đảng viên dự bị Nguyễn Thu Hòa đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh công nhận là đảng viên chính thức.

      Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Triệu Thị Thu Phương Bí thư chi bộ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã trao quyết định của  Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thu Hòa; đồng thời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên

  

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

      Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc