Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

      Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã; ban giám hiệu trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn; người có uy tín trong cộng đồng; trưởng thôn; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình xảy ra bạo lực trên địa bàn xã.

Ảnh: Lãnh đạo UBND xã  Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể  phát biểu tại Hội nghị tập huấn

      Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Kim Thông, Nguyên Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về “Giới và Bình đẳng giới” của tỉnh Bắc Kạn, truyền tải những kiến thức cơ bản, toàn diện, khách quan và quan trọng về bình đẳng giới; Phân tích thực trạng bất bình đẳng giới đang tồn tại ở nước ta hiện nay nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng; Đồng thời hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng hòa giải các trường hợp bạo lực gia đình.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Thông, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

      Thông qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã giúp họ có khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương có hiệu quả hơn. Đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông(16/03/2020)

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(21/02/2020)

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai(19/02/2020)

Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (19/02/2020)

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/02/2020)

Ban Dân tộc tỉnh họp thống nhất với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/02/2020)

Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(12/02/2020)

Công đoàn Ban Dân tộc phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020(12/02/2020)

Tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới(06/02/2020)

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020(06/02/2020)