Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm

      Trong 02 ngày, từ 08/9-09/9/2020 Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Pác Nặm tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm. 

      Tham dự hội nghị có 74 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác dân tộc xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện các tổ chức đoàn thể; người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, nông dân sản xuất giỏi của các xã: Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, Bằng Thành, Nhạn Môn, Công Bằng, Cổ Linh và Cao Tân, huyện Pác Nặm.

       Hội nghị đã truyền đạt những thông tin, kiến thức quan trọng về: Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết 88/2019/QH14, Nghị quyết 120/2020/QH14, Nghị định 05/2011/NĐ-CP).

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc