Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để  thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy định. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/02/2020 về việc thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750.

Ảnh: Khu vực cách ly bố trí tại Trung đoàn 750

Chi tiết Kế hoạch tải về tại đây.

Tác giả:  Ban Dân tộc
Nguồn: