Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham dự cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

      Hưởng ứng cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 do UBND tỉnh Bắc Kạn phát động tại Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019. Ban Dân tộc đã tham gia 01 bài dự thi nội dung  về “Áp dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã” của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hoàng. Kết quả cuộc thi Ban Dân tộc vinh dự đạt giải 3 tập thể. 

Ảnh: Ông Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải cuộc thi

      Đây là kết quả đáng khích lệ, có ý nghĩa trong việc rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân tộc và góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  của đơn vị nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc