Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 03/05/2018 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/08/2018  )

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 03/05/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, tải về Tại đây

Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn:  Ban Dân tộc