Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

      Ngày 07/01/2020, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Lãnh đạo, đại diện của một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND một số huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức Ban Dân tộc và phóng viên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin. Hội nghị vinh dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

      Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những điểm còn yếu trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Từ đó phân tích, xác định rõ những nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới. 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Phạm Duy Hưng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được về công tác dân tộc trong năm qua và chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu thực hiện cần được khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo cơ quan làm dân tộc các cấp cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm, nội dung Kế hoạch phải sát và chi tiết, cụ thể theo từng tháng, từng quý. Phải chủ động tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo UBND tỉnh và khẳng định trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân tộc được giao.

      Cũng trong dịp này, thay mặt Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Triệu Thị Thu Phương đã phát động thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020. Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc