Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

( Cập nhật lúc: 30/05/2018  )
"Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 105 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 105 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là những người có uy tín mới được bầu thay thế năm 2018 thuộc các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn, Na Rì và Bạch Thông.

 

Đại biểu người có uy tín tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi về công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao đổi về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc hiện đang triển khai trên địa bàn; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao đổi về kỹ năng hòa giải ở cơ sở; đại diện Công an tỉnh trao đổi về công tác an ninh trật tự…đồng thời các đại biểu người có uy tín đã trao đổi, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; nêu lên những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Với uy tín, trách nhiệm và kiến thức được bổ sung sau đợt tập huấn người uy tín sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tại địa phương, thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc