Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

      Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

      Ngày 12/3/2020, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Hội nghị tập huấn đã cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, quan trọng về bình đẳng giới. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng hòa giải các trường hợp bạo lực gia đình.

      Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã; ban giám hiệu trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn; người có uy tín trong cộng đồng; trưởng thôn; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận thôn và đại diện các tổ chức đoàn thể thôn. Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được cung cấp tại hội nghị tập huấn, đây sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực có trách nhiệm trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ dân, từ đó từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về vấn đề giới và bình đẳng giới.

Ảnh: Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 Ảnh: Lãnh đạo UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông  phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Thông, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn


Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc