Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 17/9/2020, Ban Dân tộc chủ trì, tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH – HĐND - UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể: Tài chính, Lao Động -Thương binh và Xã hội, Công Thương; Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới, Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông).

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc