Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025

      Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, thách thức, vẫn còn có sự khác biệt trong các chỉ số phát triển giữa nam và nữ, trong đó phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương, chịu bất bình đẳng kép cả về dân tộc và về giới.

      “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg là một Đề án lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng,  hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số.

      Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025”, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa đối với nội dung này và tiến hành khảo sát tại 08/08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh dựa trên các chỉ tiêu phản ánh mức độ bình đẳng giới như: Chỉ tiêu về quyền lao động, chỉ tiêu về thu nhập của phụ nữ, quyền bảo vệ an ninh và bảo vệ thân thể, quyền sở hữu về tài sản, quyền học tập, quyền tham chính, quyền được tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội,… từ đó lựa chọn 02 xã triển khai xây dựng 02 Mô hình điểm Đề án là xã Đôn Phong huyện Bạch Thông và xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

      Trong giai đoạn đầu Đề án đã triển khai nhiều nội dung hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới tại các Mô hình điểm. Trong 02 năm từ năm 2019 - 2020 đã tổ chức được 04 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở với gần 200 người tham dự là đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã; ban giám hiệu trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn; người có uy tín trong cộng đồng; trưởng thôn; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể thôn và đại diện các hộ gia đình xảy ra bạo lực; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các thôn thu hút được đông đảo người dân tham dự và nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, riêng trong năm 2019 đã tổ chức được 02 hội nghị tuyên truyền với tổng số 200 người tham dự. Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền thông qua cấp phát các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền là một trong các hình thức tuyên truyền hiệu quả, trực quan, sinh động, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, trong năm 2019 đã thực hiện cấp phát được gần 250 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về nội dung bình đẳng giới.

      Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức và người dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực giới trong gia đình và cộng đồng. Tăng cường sự gắn kết và quan tâm trực tiếp của lãnh đạo địa phương đối với các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới, bạo lực giới. 

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021(16/07/2020)

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(10/07/2020)

Tuyên truyền tại Mô hình điểm thực hiện Đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ(30/06/2020)

Thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi(20/06/2020)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn(14/05/2020)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh(11/05/2020)

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI(27/04/2020)

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN(01/04/2020)

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.(25/03/2020)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông(16/03/2020)