Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần III năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

      Trong 2 ngày 17 – 18/10, tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

      Tham dự Đại hội có thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Phan Văn Hùng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và 250 đại biểu tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho gần 70.000 đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

      Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần III năm 2019 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm anh ninh quốc phòng của địa phương.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội

      Trong 5 năm (2014-2019), các nguồn vốn Trung ương và tỉnh đã đầu tư  gần 66 tỷ đồng thông qua các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

      Đến nay, kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS , vùng ĐBKK của tỉnh đang từng bước phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,4% từ năm 2015 xuống còn 21,88% cuối năm 2018. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,3 triệu đồng/người/năm. 100% số xã có điện lưới quốc gia, 100 %xã có đường ô tô đến được trung tâm, 15/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 15 xã so với 2015) …

      Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân của tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Bên cạnh đó, thứ trưởng cũng nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trong tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương của Đảng, đường của lối nhà nước; đầu tư đầu tư tập trung cho vùng đồng bào dân tộc để tạo đột phá về phát triển kinh tế và thay đổi tư duy, tập quán sản xuất đồng thời quan tâm bảo tồn văn hoá, các gía trị tốt đẹp, xoá bỏ các hủ tục lac hậu, …

      Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đã tặng Bằng khen của Uỷ Ban Dân tộc cho 19 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc.

Ảnh: Thứ trưởng Phan Văn Hùng trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc

      Nhân dịp Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III – năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng trao bằng khen cho 18 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn. 

      Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II – năm 2020 tại Hà Nội. 

Tác giả:  Bế Ngọc Thuấn
Nguồn:  Ban Dân tộc