Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố số liệu điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

      Chiều 14/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố công bố số liệu điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Theo số liệu được công bố, tính đến thời điểm 01/4/2019, dân số tỉnh Bắc Kạn là 313.905 người, trong đó, dân tộc thiểu số có 276.284 người, chiếm 88,2%, tăng 8,54% so với năm 2009. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 1 năm giai đoạn 2009-2019 của các dân tộc thiểu số là 8,23%/năm.

      Đội ngũ cán bộ người DTTS ở cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng trên 90%; tỷ lệ người DTTS tham gia lực lượng lao động là 82,8%; số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo năm 2018 là 25.966 hộ, chiếm 35,42% so với tổng số hộ DTTS.

      Về văn hóa, thông tin, tỷ lệ hộ DTTS được xem Đài Truyền hình Trung ương, tỉnh là 87,7%; nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh của tỉnh, huyện là 51,7%. Toàn tỉnh hiện có 1.376 thôn được sử dụng điện; 99,2% hộ DTTS đã có nhà ở; 88,6% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

      Qua điều tra, thu thập thông tin cho thấy, vẫn còn khoảng cách nhất định giữa tỉnh Bắc Kạn với các địa phương khác trong cả nước, giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các dân tộc. Việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước như về số hộ chưa được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia…

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung, số liệu điều tra, câu từ sử dụng trong báo cáo. Do dự thảo báo cáo mới chỉ có số liệu chung của tỉnh, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ hơn số liệu của các huyện, thành phố để các địa phương biết được thông tin điều tra.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác điều tra, thống kê theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc. Do tiêu chí thống kê phục vụ các mục tiêu khác nhau nên số liệu được công bố trong báo cáo chưa khớp với số liệu của các sở, ban, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát lại số liệu, một số khái niệm, câu từ cho thống nhất.

      Đề nghị các cơ quan báo chí và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả điều tra thu thập thông tin; Ban Dân tộc hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành công bố số liệu điều tra phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách cho giai đoạn tới…/.

Tác giả:  Quý Đôn
Nguồn:  http://www.baobackan.org.vn/

Tin bài mới:


Tuyên truyền mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2020(14/10/2020)

Ban Dân tộc tổ chức tập huấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015(02/10/2020)

Xứng danh là Người có uy tín(01/10/2020)

Hội nghị công bố Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(30/09/2020)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc(28/09/2020)

Chợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020(22/09/2020)

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 làm việc với Ban Dân tộc tỉnh(22/09/2020)

Hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân tộc (17/09/2020)

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền(16/09/2020)

Chuyển một số trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc(15/09/2020)