Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

      Ngày 10/9/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chủ trì Hội nghị đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc; Dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 

Quang cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ triển khai, quán triệt nội dung Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quy định này gồm 4 Phần và 15 Điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ, quy định rõ các nội dung như: Người trong cùng gia đình không đảm nhiệm các chức danh liên quan; nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu…Quy định 205 của Bộ Chính trị cũng xác định cụ thể 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.. đồng thời đồng chí Triệu Thị Thu Phương đã nêu5 điểm mới và 5 điểm nổi bật của Quy định 205-QĐ/TW so với các văn bản trước đây.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Bí thư chi bộ giao cơ quan cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ thực hiện báo cáo cấp trên theo quy định; giao đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra của Chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và yêu cầu toàn thể đảng viên nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc