Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

      Thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc về công tác phát triển Đảng, trong những năm qua chi bộ đã quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đồng thời chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào hoạt động trong cơ quan để phát hiện các nhân tố mới để giúp đỡ và rèn luyện. Trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào và công tác chuyên môn, đồng thời được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đảng viên trong Chi bộ, quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng đã được Chi bộ xem xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên kết nạp Đảng, nay quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng được Đảng ủy các cơ quan tỉnh ban hành quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24/4/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng vào Đảng.

      Đây là niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm của cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoàng  trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vừa tham mưu thực hiện tốt công tác chuyên môn, đồng thời tham mưu chi ủy, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, các chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao hàng năm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.



Tác giả:  Bế Ngọc Thuấn
Nguồn:  Ban Dân tộc

Tin bài mới:


CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN(01/04/2020)

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.(25/03/2020)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông(16/03/2020)

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(21/02/2020)

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai(19/02/2020)

Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (19/02/2020)

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/02/2020)

Ban Dân tộc tỉnh họp thống nhất với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/02/2020)

Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(12/02/2020)

Công đoàn Ban Dân tộc phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020(12/02/2020)