Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Để góp phần trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh đã có văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Thông tin truyền thông cũng đã có văn bản hướng dẫn cài đặt và đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng dụng Bluezone. Tải các văn bản về tại đây: Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản của Sở Thog tin và Truyền thông.

Tác giả: 
Nguồn: