Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số

      Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.

      Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền sâu, rộng về Chuyển đổi số đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, phát hành Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số

      Bộ sách giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân không chỉ hiểu, thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số, mà còn tự xây dựng cho mình chiến lược chuyển đổi số, kế hoạch hành động, mô hình hoạt động cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số thành công, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Danh mục các đầu sách

thuộc Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số

 

STT

Tên sách

Tác giả

Giá bìa (đồng)

1

Internet vạn vật (IoT): Chuyển đổi số hay là Chết

Nicolas Windassinger

198.000

2

IoT Inc. Ứng dụng Internet vạn vật - Cơ hội để doanh nghiệp của bạn dẫn đầu trong nền kinh tế dựa trên kết quả

Bruce Sinclair

199.000

3

Chuyển đổi số đến cốt lõi - Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn

Mark Raskino - Graham Waller

248.000

4

Cẩm nang chuyển đổi số: 200 câu hỏi - đáp về chuyển đổi số

Hồ Tú Bảo; Nguyễn Huy Dũng; Nguyễn Nhật Quang

189.000

5

The Fintech Book - Công nghệ tài chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng

Susanne Chishti & Janos Barberis

398.000

6

Tiền di động để thúc đẩy tài chính toàn diện

Hiệp hội Di động tài chính toàn cầu (GSMA)

198.000

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hoàng
Nguồn:  Ban Dân tộc