Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai

      Ngày 24/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa đá gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu cho nhân dân. Để thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc đã chỉ đạo các huyện thống kê hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức họp xét và quyết định tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên 56 hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hai do thiên tai, trong đó huyện Chợ Mới 02 hộ, huyện Bạch Thông17 hộ, huyện Na Rì 03 hộ, huyện Ngân Sơn 34 hộ. Mức hỗ trợ thăm hỏi 1 triệu đồng/hộ gia đình người có uy tín.

      Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày 17 – 20/02/2020 Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai tại các xã. 


Ảnh: Đồng chí Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Ban Dân tộc thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín bị thiên tai tại huyện Chợ Mới

      Theo đó, ngày 17/02/2020, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã thăm hỏi và hỗ trợ cho 02 hộ gia đình người có uy tín tại xã Thanh Mai và Mai Lạp thuộc huyện Chợ Mới, mỗi gia đình 1 triệu đồng để cùng chung tay với địa phương giúp đỡ gia đình người có uy tín. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bế Ngọc Thuấn Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Tác giả:  Lâm Thị Thủy
Nguồn:  Ban Dân tộc