Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân tộc tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

      Từ ngày 19/8 - 28/8/2020, Ban Dân tộc đã tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 tại 08/08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Dân tộc