Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

    Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự buổi tuyên truyền có 60 đại biểu là Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn; đại diện các ngành, đoàn thể tỉnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, Công chức Phụ trách Công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn và các đại biểu là trưởng thôn, Công an viên thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Nông Hạ, Cao Kỳ, Như Cố, Thanh Bình, Quảng Chu, Hoà Mục của huyện Chợ Mới.

Ảnh: Ông Đỗ Văn Đại Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT Phát biểu tại Hội Nghị

    Đây là một trong những nội dung thực hiện Quyết định số 574/QĐ-UBDT ngày 27/8/2019 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019.

    Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho công chức, viên chức lao động làm việc trong hệ thống cơ quan dân tộc, cán bộ làm công tác tuyên truyền khối các ngành, đoàn thể tỉnh và các cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân tại địa bàn cư trú.

    Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Bà Trịnh Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Đỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Uỷ ban Dân tộc tuyên truyền sâu về các nội dung về: Tình hình An toàn giao thông trên thế giới, tai nạn giao thông ở Việt Nam những năm gần đây, nguyên nhân chủ yếu gây nạn giao thông, văn bản Luật Giao thông đường bộ và các quy định về An toàn giao thông, thực trạng giao thông ở nông thôn, vùng miền núi, giải pháp cho vấn đề An toàn giao thông ở nông thôn, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo An toàn giao thông vùng Dân tộc thiểu số và miền núi…

Ảnh: Bà Trịnh Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền tại Hội nghị

    Hội nghị tập huấn được thực hiện đã góp phần củng cố, bổ sung kiến thức trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên tuyền đối với các đối tượng tham dự từ đó giúp cán bộ các cấp phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông để góp phần đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Tác giả:  Hà Thị Thanh Nga
Nguồn:  Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tin bài mới:


Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”(22/10/2019)

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019(01/10/2019)

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(24/09/2018)

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo (30/05/2018)

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.(24/05/2018)

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018(23/05/2018)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020(24/09/2015)

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(22/04/2015)

Hiệu quả từ việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số(22/04/2015)

Tập huấn công tác chính sách luật pháp và dân tộc tôn giáo năm 2014(30/05/2014)