Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, ông Dương Văn Vạng luôn hăng hái, nhiệt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Khuổi Luông là thôn vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của xã Lãng Ngâm với 100% đồng bào là người dân tộc Mông. Thôn có 62 hộ với 348 nhân khẩu. Qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đồng bào dân tộc Mông một lòng đi theo Đảng, có tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, là lực lượng có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

 Ông Dương Văn Vạng, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông (thứ 4 từ phải sang) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Những năm qua, nhờ có chính sách đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của Khuổi Luông đã có nhiều chuyển biến, đời sống của bà con từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, Khuổi Luông hiện vẫn là một trong 5 thôn vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Lãng Ngâm với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đặc biệt, đường giao thông đi lại rất khó khăn, điện sinh hoạt chưa có nên đời sống của đại bộ phận người dân vẫn còn nghèo, trình độ dân trí thấp. Chính vì vậy,việc tiếp cận các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước của đồng bào nơi đây còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình thực tế địa phương, với cương vị là bí thư chi bộ thôn, ông Dương Văn Vạng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan... Ông cởi mở chia sẻ: Công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã căn dặn “lấy dân làm gốc”. Tuy nhiên làm một mình thì không bao giờ hết việc nên Chi ủy thường xuyên kết hợp với Ban công tác mặt trận thôn, chính quyền thôn để vận động nhân dân chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.Nhưng với đặc thù là thôn đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện, xa trung tâm nên tại Khuổi Luông vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, một bộ phận bà con vẫn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước,chưa chịu vươn lên thoát nghèo. Nhận thức rõ trách nhiệm của người có uy tín, ông lại tìm cách vận động, khuyên bảo bà con chăm chỉ làm ăn để nâng cao đời sống, chăm lo con cái học hành, không để thất học, mù chữ rồi bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, vận động nhân dân giữ gìn những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc. Bản thân ông luôn đi đầu làm gương để người dân trong thôn noi theo. Đã nhiều năm nay, gia đình ông luôn duy trì phát triển chăn nuôi 10 con bò sinh sản, đàn lợn, đàn gà... Ngoài ra, ông tận dụng những nơi đất bằng phẳng để khai phá thành ruộng bậc thang. Có thu nhập, ông không quên giúp đỡ các gia đình khác, một trong những hình thức giúp đỡ hiệu quả nhất là cho mượn bò sinh sản của gia đình, hộ nào có nhu cầu ông cho mượn bò mẹ, sau 2 năm sinh sản bò con thì người mượn lấy bò con, trả lại bò mẹ cho gia đình, đồng thời vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, phát triển chăn nuôi.

Bằng uy tín của mình, ông Vạng sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu bất cứ thời gian nào, khi thì tổ chức họp bà con lại để tuyên truyền, khi lại tranh thủ những dịp lễ hội hay lúc bà con tập trung sản xuất. Qua những lời lẽ cũng như những cách tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là cuộc trò chuyện thân tình về cuộc sống hàng ngày, về cách làm ăn… đã góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền, khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, giữ gìn an ninh trật tự; những việc mà đồng bào cần cảnh giác, không nên nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục.

Với sự nỗ lực của cá nhân ông Dương Văn Vạng và sự đoàn kết của tập thể, liên tục từ năm 2009 - 2013, Chi bộ thôn Khuổi Luông đều đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, số hộ đạt gia đình văn hoá từ 80% trở lên, trong thôn không có người sinh con thứ 3, 100% học sinh trong độ tuổi đều đến trường, không có học sinh lưu ban, bỏ học, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, văn hoá - xã hội được nâng cao.

Năm 2009, ông Vạng được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trong 2 năm 2007 - 2008. Năm 2013, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và nhiều Giấy khen của UBND huyện trao tặng. TạiĐại hộiđại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngân Sơn lần thứ II,ông Vạng được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ 2009 - 2014 và được bầu là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014./.

 

Tác giả:  Thu Trang
Nguồn: