Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Xem tiếp


"Ngày 12/3/2020, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông..."

Xem tiếp


"Năm 2020 với tổng kinh phí 3.175 triệu đồng để triển khai thực hiện đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh; ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020..."

Xem tiếp


"Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày 17 – 20/02/2020 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai tại các xã..."

Xem tiếp


"UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/02/2020 về việc thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750..."

Xem tiếp


"Ban Dân tộc đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2023.."

Xem tiếp


"Chiều ngày 06/02/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thu Hòa với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ..."

Xem tiếp


"Sáng ngày 10/02/2020, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan năm 2020. Hội nghị do đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Bế Ngọc Thuấn Chủ tịch Công đoàn chỉ trì điều hành..."

Xem tiếp


"Thực hiện nhiệm vụ phân công của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, Ban Dân tộc tổ chức khảo sát, nắm tình hình và thống nhất với xã ban hành Kế hoạch giúp đỡ xã Yến Dương xây dựng nông thôn mới năm 2020..."

Xem tiếp

1234567...Trang cuối