Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”. Ngày 14/12/2020, Ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 792/BDT- TTr&VP phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động và đảm bảo 100% cán bộ công chức và người lao động tham gia. Xem và tải văn bản về tại đây./.

Tác giả: 
Nguồn: