Skip Ribbon Commands
Skip to main content

501306

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19Xem tiếp

  • Ngày 29/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021Xem tiếp

  • Ngày 17 tháng 01 năm 2021, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đến tặng quà tết Tân Sửu năm 2021 cho hộ nghèo tại xã Đồng Phúc, huyện Ba BểXem tiếp

  • Ngày 29 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung, điều chỉnh thông tin danh sách người có uy tíntrong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn...Xem tiếp

  • Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng...

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19

Tặng quà tết Tân Sửu tại Đồng Phúc, Ba Bể

Ngày 17 tháng 01 năm 2021, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đến tặng quà tết Tân Sửu năm 2021 cho hộ nghèo tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...