Skip Ribbon Commands
Skip to main content

541682

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • Ngày 9/6/2021, Đoàn Công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn do Bà Triệu Thị Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc Tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, rà soát việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng...Xem tiếp

  • Ngày 08/6/2021, đoàn công tác Ban dân tộc tỉnh do bà Triệu Thị Thu Phương – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...Xem tiếp

  • Triển khai bản đồ covid maps trong phòng chống dịch bệnhXem tiếp

  • Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025Xem tiếp

  • Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát...

Ngày 9/6/2021, Đoàn Công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn do Bà Triệu Thị Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc Tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, rà soát việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng...

Triển khai bản đồ covid maps trong phòng chống dịch bệnh

Triển khai bản đồ covid maps trong phòng chống dịch bệnh

Tin chuyên ngành

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào...

"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân...

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...