Skip Ribbon Commands
Skip to main content

354785

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."Xem tiếp

  • "Ngày 12/3/2020, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông..."Xem tiếp

  • "Năm 2020 với tổng kinh phí 3.175 triệu đồng để triển khai thực hiện đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh; ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...Xem tiếp

  • "Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày 17 – 20/02/2020 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai tại các xã..."Xem tiếp

  • "UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/02/2020 về việc thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại trường Quân sự tỉnh...Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức...

"Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

"Năm 2020 với tổng kinh phí 3.175 triệu đồng để triển khai thực hiện đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh; ngay từ đầu năm Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực) đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...

Tin chuyên ngành

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào...

"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân...

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai...

"Ban Dân tộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại 02 Mô hình điểm thực hiện Đề án tại 02 xã là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, ông Dương Văn Vạng luôn hăng hái, nhiệt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính...

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai

Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban Dân tộc tỉnh họp thống nhất với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Công đoàn Ban Dân tộc phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020