Skip Ribbon Commands
Skip to main content

394604

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Trong những năm qua nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã luôn “đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của huyện, trong đó người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, họ...Xem tiếp

  • "Năm nay đất nước ta trang trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ta, dân tộc ta mãi ghi sâu công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh luôn gắn với Đảng quang vinh,...Xem tiếp

  • "Ngày 24/4/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng vào Đảng..."Xem tiếp

  • "Ngày 01/4/2020 Ban Dân tộc đã tiến hành phun thuốc khử độc phòng chống dịch viêm phổi cấp Covid – 19 trong toàn bộ khuôn viên, tất cả các phòng làm việc cơ quan thuộc trụ sở Ban Dân tộc..."Xem tiếp

  • "Ngày 24/3/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương...

"Trong những năm qua nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã luôn “đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của huyện, trong đó người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, họ...

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

"Ngày 24/4/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thanh Hoàng vào Đảng..."

Tin chuyên ngành

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào...

"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân...

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai...

"Ban Dân tộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại 02 Mô hình điểm thực hiện Đề án tại 02 xã là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, ông Dương Văn Vạng luôn hăng hái, nhiệt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính...

Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Phia Khao, xã Bản Thi gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020): Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 CỦA BAN DÂN TỘC BẮC KẠN

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025.

Triển khai chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ban Dân tộc thực hiện chính sách thăm hỏi, động viên hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai

Tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn