Skip Ribbon Commands
Skip to main content

319399

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Ban Dân tộc đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc...Xem tiếp

  • "Chiều ngày 06/02/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thu Hòa với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ..."Xem tiếp

  • "Sáng ngày 10/02/2020, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan năm 2020. Hội nghị do đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Bế Ngọc Thuấn Chủ tịch...Xem tiếp

  • "Thực hiện nhiệm vụ phân công của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, Ban Dân tộc tổ chức khảo sát, nắm tình hình và thống nhất với xã ban hành Kế hoạch giúp đỡ xã Yến Dương xây dựng nông thôn mới...Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Kiện toàn đội ngũ người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc...

"Ban Dân tộc đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về việc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc...

Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc...

"Chiều ngày 06/02/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thu Hòa với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ..."

Tin chuyên ngành

Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào...

"Ngày 23/10/2019, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới. Uỷ ban Dân tộc và Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tập huấn về Tuyên truyền đảm bảo An toàn giao thông cho vùng đồng bào dân...

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai...

"Ban Dân tộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn tại 02 Mô hình điểm thực hiện Đề án tại 02 xã là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể..."

Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, ông Dương Văn Vạng luôn hăng hái, nhiệt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính...