Skip Ribbon Commands
Skip to main content

436230

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Để góp phần trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh đã có văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone..."Xem tiếp

  • "Ngày 21/7, Vụ tuyên truyền - Uỷ ban dân tộc Trung ương phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ba Bể mở lớp tập huấn về “xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 theo Quyết định số...Xem tiếp

  • ""Ngày 28/6/2020, Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025...""Xem tiếp

  • "Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"Xem tiếp

  • "Tối ngày 23,24/6/2020, BTV Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 02 điểm: xã Cổ Linh, xã Bằng Thành huyện Pác Nặm..."Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19

"Để góp phần trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh đã có văn bản triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone..."

ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC KHÓA IV NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

""Ngày 28/6/2020, Chi bộ Ban Dân tộc đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025...""

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "