Skip Ribbon Commands
Skip to main content

448537

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Ngày 17/9/2020, Ban Dân tộc chủ trì, tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân...Xem tiếp

  • "Ngày 10/9/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền..."Xem tiếp

  • "Trong giai đoạn 2021 – 2023 thực hiện chuyển 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao gômg: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học...Xem tiếp

  • "Trong 02 ngày, từ 08/9-09/9/2020 Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Pác Nặm tổ chức hội nghị điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Pác Nặm..."Xem tiếp

  • "Từ ngày 19/8 - 28/8/2020, Ban Dân tộc đã tham gia đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 tại 08/08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh"Xem tiếp

Next
Tin tức - Sự kiện

Hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả...

"Ngày 17/9/2020, Ban Dân tộc chủ trì, tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn công tác khảo sát xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi cho Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Dân...

Chuyển một số trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về trực thuộc...

"Trong giai đoạn 2021 – 2023 thực hiện chuyển 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao gômg: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học...

Tin chuyên ngành

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2019

"Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020"

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền tại Mô hình điểm “Giảm thiểu tảo hôn và...

"Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó nhận thức của người dân trên địa bàn đã có những thay đổi tích cực..."

Gương người tốt việc tốt

HTX Nông nghiệp Thanh Niên Như Cố - mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm...

"Thời gian gần đây, phần lớn lực lượng thanh niên nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố để lập nghiệp, thì những thanh niên ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới đã chọn cách khởi nghiệp tại chính quê hương mình. Tháng 4 năm 2017, với tinh thần thanh niên...