Skip Ribbon Commands
Skip to main content

147186

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN "BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN !"
Previous
  • "Vào ngày mùng bốn tết âm lịch, đồng bào dân tộc Mông thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng lại quây quần tụ hội về trung tâm của thôn tổ chức những hoạt động mừng Đảng, mừng xuân rất sôi động"Xem tiếp

  • "Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 105 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số"Xem tiếp

  • "Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền phổ biến công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tại Chợ Mới "Xem tiếp

Next
Gương người tốt việc tốt

Một tấm gương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

"Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... "

Người bí thư chi bộ gương mẫu

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, ông Dương Văn Vạng luôn hăng hái, nhiệt tình, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính...